Nieuw Woonwagenbeleid

Wij zijn er trots op dat we het college in beweging hebben gekregen om tot nieuw woonwagenbeleid te komen. Nadat we eerder vragen hebben gesteld en steeds intensief contact hebben gehad met enkele woonwagenbewoners uit Coevorden is er dan eindelijk Nieuw/geactualiseerd woonwagenbeleid. Tijdens de commissievergadering van 23 november aanstaande zal het nieuwe beleid besproken worden […]

Begrotingsbespreking 2022

Op donderdag 4 en dinsdag 9 november heeft de begrotingsbespreking 2022 en de meer-jaren begroting 2023-2025 in de raad plaats gevonden. Lees hier de pitch in eerste termijn van Irene Lees hier de motie om alle plaatsnaamborden in Coevorden ook in het Drents (Nedersaksisch) te vermelden. De wethouder heeft toegezegd dat hij de dorpen, buurtschappen […]

Paulien Blaauwgeers in Doorloper

We zijn supertrots dat Paulien Blaauwgeers onze nummer 4 op de kandidatenlijst is voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Lees voor een nadere kennismaking Doorloper in de Coevorder Courant

Begrotingsbespreking

Op donderdag 21 oktober staat ons extra fractieoverleg in het teken van de Begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de gemeente Coevorden. Leden zijn van harte welkom mee te praten en input te geven op dit belangrijke stuk. Voor meer informatie gaat u naar de begrotingsstukken 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025