PAC ledenvergadering kiest nieuw bestuurslid

Tijdens de algemene ledenvergadering van het PAC op 26 maart 2022 is Marcel Rensink met unanieme stemmen gekozen en benoemd tot lid van het bestuur. Met deze benoeming is de vacature die is ontstaan na het vertrek van Kor Roossien weer opgevuld en is het dagelijks bestuur van het PAC weer volledig. Marcel, woonachtig in […]