Begrotingsbespreking

Op donderdag 21 oktober staat ons extra fractieoverleg in het teken van de Begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de gemeente Coevorden. Leden zijn van harte welkom mee te praten en input te geven op dit belangrijke stuk. Voor meer informatie gaat u naar: https://financien.coevorden.nl/programmabegroting-2022-en-meerjarenraming-2023-2025