PAC ledenvergadering kiest nieuw bestuurslid

Tijdens de algemene ledenvergadering van het PAC op 26 maart 2022 is Marcel Rensink met unanieme stemmen gekozen en benoemd tot lid van het bestuur. Met deze benoeming is de vacature die is ontstaan na het vertrek van Kor Roossien weer opgevuld en is het dagelijks bestuur van het PAC weer volledig. Marcel, woonachtig in Oosterhesselen, is reeds vele jaren een actief lid van het PAC, is in voorgaande jaren intensief betrokken geweest met de activiteiten van de PAC fractie, en gaat zijn energie nu richten op de bestuurlijke aspecten van de vereniging. De leden van het PAC en de collega-bestuursleden wensen hem veel succes en veel plezier toe met zijn benoeming.

Het PAC zet zich in voor een democratisch, sociaal en groen Coevorden