PAC ledenvergadering stelt top 4 van de lijst vast – Kandidatencommissie op zoek naar nog meer kandidaten

De algemene ledenvergadering (alv) heeft na de verkiezing van lijsttrekker Jerry Stoker op 25 oktober het voorstel van de kandidatencommissie overgenomen om Irene Driehuis, Lars Hoedemaker en Paulien Blaauwgeers in die volgorde in de top van de lijst te plaatsen. Ook zijn ze benoemd tot leden van de programmacommissie. Lars Hoedemaker en Peter Hardus vormen de campagnecommissie. De vaststelling van de complete kandidatenlijst is gepland voor de alv van 22 november a.s.

De kandidatencommissie wendt zich nu met de volgende oproep aan de PAC leden, sympathisanten en belangstellenden:

We zijn al een heel eind: de plekken 1 t/m 4 hebben we met het besluit van de ledenvergadering van 25 oktober jl. heel goed bezet. We streven natuurlijk naar een lijst met zo’n 15 of meer kandidaten.

Dus gaan we door met mensen aan te spreken en te stimuleren zich te melden voor een plek vanaf #5. Dat kan door je gewoon per mail aan te melden bij bestuur@pac-coevorden.nl met verzoek om gebeld te worden. Help je mee? Aanmeldingen graag uiterlijk 10 november 2021.

Het PAC zet zich in voor een democratisch, sociaal en groen Coevorden