Progressief Accoord Coevorden

Raadsfractie

Als team zetten we ons in om de onderwerpen die wij belangrijk vinden in de raad aan de orde te stellen en zo veel mogelijk resultaten uit ons verkiezingsprogramma te realiseren.

Progressief Accoord Coevorden

Raadsfractie

De fractie van het PAC bestaat uit Irene Driehuis (fractievoorzitter), Jerry Stoker, raadslid en Rianne van Leeuwen, burgercommissielid.
Als team zetten we ons in om de onderwerpen die wij belangrijk vinden in de raad aan de orde te stellen en zo veel mogelijk resultaten uit ons verkiezingsprogramma te realiseren. We hebben onze contacten in de samenleving en gaan ook actief het gesprek aan in wijken en dorpen. Door de corona pandemie is persoonlijk contact wel weel ingewikkelder geworden

Irene Driehuis

fractievoorzitter

Jerry Stoker

raadslid

Progressief Accoord Coevorden

Nieuws

Begrotingsbespreking

Op donderdag 21 oktober staat ons extra fractieoverleg in het teken van de Begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de gemeente Coevorden. Leden zijn

Lees meer >>

Werkzaamheden en invloed

We kennen in de gemeenteraad van Coevorden drie soorten bijeenkomsten waar wij onze invloed kunnen uitoefenen.

Themabijeenkomsten

Waar de wethouders en burgemeester op thema de raad informeert en in het gesprek zienswijzen en ideeën van partijen ophaalt vóór dat er voorstellen worden aangeboden aan de raad.

Commissievergaderingen

Hier worden voorstellen gedaan door het college aan de raad. Door het stellen van vragen en door, tegenvoorstellen te doen en het debat met elkaar en het college aan te gaan hopen we invloed te hebben op wat er uiteindelijk in de raad aan de orde wordt gesteld.

Raadsvergadering

In deze vergaderingen komen de definitieve voorstellen van het college ter besluitvorming aan de orde. Door opnieuw het debat aan te gaan, argumenten naar voren te brengen proberen we draagvalk te krijgen voor wat voor ons anders óf beter kan. Daarbij maken we soms gebruik van amendementen (wijzigingsvoorstellen) of moties (beleidsvoorstellen) om de raad een uitspraak te vragen.

Voor actuele zaken die spelen maken we tijdens de commissievergadering gebruik van het ‘vragenuurtje’ en kunnen we schriftelijke vragen stellen aan het college.

Bron: Archief Coevorden | Kasteel portret na restauratie